Vytvoř XCTrack úlohu z Mapy.cz


Naplánujte si trasu na Mapy.cz a nechte se podle ní navigovat v XCTrack. Na Mapy.cz použijte funkci Nástroje - Měření vzdálenosti a plochy. Začněte v místě startu, přes otočné body a poslední bod zase v cíli. Poté vyexportujte výsledek do GPX. GPX nahrajte na tuto stránku a vytvoří se soubor s přímonou .xctsk , který nahrajte do svého telefonu, do Interní pamět\Android\data\org.xcontest.XCTrack \files\Tasks Poté stačí v XCTrack úlohu načíst (Navigace - Nahrání tasku ze souboru) a nechat se navigovat.